Awards

Final 2020 

Awards

       1000 Pigeons                    800 Pigeons

 1. 8000 euro+cup+dip.                                              1. 6000 euro+cup+dip
 2. 4000 euro+cup+dip.                                              2. 3000 euro+cup+dip
 3. 2000 euro+cup+dip.                                              3. 1500 euro+cup+dip
 4. 1000 euro+cup+dip.                                              4. 750   euro+cup+dip
 5. 1000 euro+cup+dip.                                              5. 750   euro+cup+dip
 6. 500 euro+cup+dip.                                                6. 400   euro+cup+dip
 7. 500 euro+cup+dip.                                                7. 400   euro+cup+dip
 8. 500 euro+cup+dip.                                                8. 400   euro+cup+dip
 9. 500 euro+cup+dip.                                                9. 400   euro+cup+dip
 10. 500 euro+cup+dip                                                 10. 400 euro+cup+dip
 11. 11-15.  250 euro+dip                                             11-15. 200 euro+dip
 12. 16-20.  130 euro+dip.                                            16-20. 100 euro+dip
 13. 21 – 30 1 pigeon for free in 2021                         21-30. 1 pigeon for free in 2021

Semifinal

1000 euro+med+dip.

700 euro+med+dip.

500 euro+med+dip.

AS  Pigeon 

1200 euro+cup+dip.

800 euro+cup+dip.

500 euro+cup+dip.

Hot Spot 1. Ceadir-Lunga 110 km

 1.  150 euro+ trofeu
 2.  100 euro+ trofeu
 3.  50 euro+ trofeu

Hot Spot 2. Cahul 135 km

 1. 150 euro+ trofeu
 2. 100 euro+ trofeu
 3.  50 euro+ trofeu

Hot Spot 3. Giurgiulesti 180 km

 1. 150 euro+ trofeu
 2. 100 euro+ trofeu
 3.  50 euro+ trofeu

Hot Spot 4. Palanca 126 km

 1. 150 euro+ trofeu
 2. 100 euro+ trofeu
 3.  50 euro+ trofeu

Good luck to all participants! 

400 Pigeons                500 Pigeons           600 Pigeons

Finala 2019   Novovolinsk 520 km(UA)

 1. 2500 euro+cup+dip. Guaranteed                                        1. 3500 euro                                         1. 4250 euro
 2. 1150 euro+cup+dip.                                                           2. 1600 euro                                         2. 2000 euro
 3. 600 euro+cup+dip.                                                            3. 800 euro                                           3. 1000 euro
 4. 300 euro+cup+dip.                                                            4. 400 euro                                           4. 500 euro
 5. 300 euro+cup+dip.                                                            5. 400 euro                                            5. 500 euro
 6. 170 euro+cup+dip.                                                             6. 230 euro                                            6. 280 euro
 7. 170 euro+cup+dip.                                                             7. 230 euro                                             7. 280 euro
 8. 170 euro+cup+dip.                                                             8. 230 euro                                            8. 280 euro
 9. 170 euro+cup+dip.                                                             9. 230 euro                                            9. 280 euro
 10. 170 euro+cup+dip                                                              10.230 euro                                           10. 280 euro
 11. 11-15 80 euro+dip                                                              11-15. 120 euro                                       11-15. 140 euro
 12. 16-20.  50 euro+dip                                                           16-20. 60 euro                                       16-20. 70 euro
 13. 21 – 30 1 pigeon for free in 2019                                     21-30 1 pigeon for free in 2019          21-30 1 pigeon for free in 2019

 

                         Semifinal Ternopoli 320km(UA)

                                                                            500 euro+med+dip. Guaranteed                                   

                                                                            320 euro+med+dip.

                                                                            230 euro+med+dip.

                          As Pigeon 

                                                                            700 euro+cup+dip.

                                                                            450 euro+cup+dip.

                                                                            350 euro+cup+dip.

Hot Spot 1. Rascani 120 km

 1.  150 euro+ trofeu
 2.  100 euro+ trofeu
 3.  50 euro+ trofeu

Hot Spot 2. Edineti 160 km

 1. 150 euro+ trofeu
 2. 100 euro+ trofeu
 3.  50 euro+ trofeu

Hot Spot 3. Briceni 200 km

 1. 150 euro+ trofeu
 2. 100 euro+ trofeu
 3.  50 euro+ trofeu

Good luck to all participants! 

Final

 1. 1250 euro+cup+dip.
 2. 600 euro+cup+dip.
 3. 420 euro+cup+dip.
 4. 220 euro+cup+dip.
 5. 180 euro+cup+dip.
 6. 100 euro+cup+dip.
 7. 100 euro+cup+dip.
 8. 100 euro+cup+dip.
 9. 100 euro+cup+dip.
 10. 80 euro+cup+dip
 11. – 25. 2 pigeons free in 2018
 12. 26 – 30 1 pigeon free in 2018

 

Semifinal

 1. 225 euro+med+dip.
 2. 130 euro+med+dip.
 3. 100 euro+med+dip.

 As Pigeon

 1. 330 euro+cup+dip.
 2. 200 euro+cup+dip.
 3. 140 euro+cup+dip.

Hot Spot 1, 2, 3.

 1. 3 Pigeons in 2018
 2. 2 Pigeons in 2018
 3. 1 Pigeon in 2018

 Good luck to all participants!